Монтажна лента DEVIfast

Монтажна лента за фиксиране на нагревателния кабел и определяне на междукабелното разстояние. 
Стъпка на закрепване на кабела 2.5 см.
Видове монтажни ленти – поцинкована, медна.

Стоков код Модел  Опаковка  Цена без ДДС  Цена с ДДС 
19808234 DEVIfastTM  поцинкована 5 м 16.50 лв 19.80 лв
19808236 DEVIfastTM  поцинкована 25 м 41.50 лв 49.80 лв
19808238 DEVIfastTM  медна 25 м 286.00 лв 343.20 лв

1

1