LIDL - F135

Местоположение: гр.София, р-н "Връбница"

Година на завършване: 2018 г.