РВД Почивна станция (текущ обект)

Местоположение: гр.Банско

Година на завършване: 2021 г. (прогноза)