Office X Business garden - Building 1

Местоположение: гр.София

Година на завършване: 2021 - 2022 г. 

Приложение:
  • Системи DEVI против лед и сняг за рампа
  • Системи DEVI против лед и сняг за външни площи
  • Системи DEVI против лед и сняг за улуци и водостоци
  • Системи DEVI против лед и сняг за бордове