Антени

Системите DEVI се използват за предпазване от обледеняване на aнтени, където има голям риск ледени висулки да паднат върху минувачите.

Монтаж

Кабелите, които се използват най-често, са с мощност 17-30 W/m. Целта на системата е да разтопи образуващите се ледени висулки при температури около 0°C. Характерната инсталирана мощност е 200-300 W/m2. Мощността на mзависи от конструкцията, която ще бъде защитена.

Приложение:
  • Сателитни антени