Хладилни камери

В нискотемпературните хладилни камери, където поддържаната температура е между -20 и -30°C, студът прониква в околната среда, въпреки че подът е добре изолиран. Това означава че материалите, които са в контакт с почвата (земята), като основите на камерата ще абсорбират ниските температури и почвата под тях може да замръзне. Съдържанието на вода в почвата ще се разшири и това може да доведе до значителни щети причинени от ерозия в следствие на замръзване. Около вратите на хладилни камери към по-топли помещения има обмен на
студен и топъл въздух. В резултат, върху пода около вратите кондензира вода, която може да замръзне и да причини злополука.

Предимства на нашите решения

  • В бетона под топлоизолацията се инсталират нагревателни кабели DEVI.
  • Затопля се плочата до температура над 0 °C и не позволява премръзване на земята
  • Управлението на системата се извършва от прецизни електронни термостати DEVI

Монтаж

  • Необходим е монтаж на два независими кръга - основен и дублиращ (резервен) и два независими терморегулатора
  • Всяка двойка кабели трябва да е с отделно управление
  • Необходимата инсталирана мощност за пода на хладилни камери 40 W/m2
  • Необходимата инсталирана мощност за вратите на хладилните камери 250 W/m2

Приложение:
  • Хладилни камери