Подово отопление

Системите за подово отопление могат да се използват както за осново, така и за комфортно отопление. Когато предназначението на системата е основно отопление, DEVI е единствената отоплителна система в помещението. Като комфортно отопление DEVI работи съвместно с друга отоплителна система в помещението напр. радиатори. Основното отопление е проектирано да покрие всички топлинни загуби и да предостави цялостно решение за отопление, докато комфортното отопление е проектирано да предостави топъл и приятен под.

Предимства на нашите решения

 • Комфорт и уют във Вашия дом
 • Приятно топъл под, съчетан с комфортна температура на въздуха
 • Равномерно разпределена температура в помещението
 • Няма въздушни течения
 • Не подлежи на износване и остаряване, не се нуждае от поддръжка
 • Може да се инсталира под всякакъв тип подови настилки
 • Невидима отоплителна система

Монтаж

 • За комфортно отопление необходима инсталирана мощност 150 W/m2
 • За основно отопление необходима инсталирана мощност 180 - 200 W/m2
 • За подово отопление под дървен под необходима инсталирана мощност 100 W/m2

Приложение:
 • Основно отопление при ново строителство
 • Основно отопление на реконструирани или тънки подове
 • Студени зони
 • Дървен под
 • Дървен под на бичмета

Инсталиране на електрическо подово отопление DEVI с нагревателна рогозка DEVIcomfortTM 150T

От "Мисия моят дом": Инсталиране на електрическо подово отопление DEVI с нагревателна рогозка DEVIcomfortTM 150T

Инсталиране на електрическо подово отопление с нагревателен кабел DEVIflexTM - Част 1

Инсталиране на електрическо подово отопление с нагревателен кабел DEVIflexTM - Част 2

Инсталиране на електрическо подово отопление с нагревателен кабел DEVIflexTM - Част 3

Терморегулатор за подово отопление DEVIreg Touch

Настройка на терморегулатор за подово отопление DEVIreg Smart Wi-Fi на iOS

Настройка на терморегулатор за подово отопление DEVIreg Smart Wi-Fi на Android