Balkan Business Center

Местоположение: гр.София

Година на завършване: 2020 г. (прогноза)