Palfinger

Местоположение: гр.Червен бряг

Година на завършване: 2017 г.