Резиденция Бояна - Дом 2

Местоположение: гр.София

Година на завършване: 2017 г.