РВД Почивна станция

Местоположение: гр.Банско

Година на завършване: 2021 г.