Polygraphy Office Center

Местоположение: гр.София

Година на завършване: 2018 г.

Приложение:
  • Системи DEVI против замръзване на тръби
  • Системи DEVI против лед и сняг за улуци и водостоци